מה פירוש HTML5 ? 

שפת עיצוב האינטרנט HTML , ראשי התיבות של HyperText Markup Language, היא שפת התגיות אשר מרכיבה את דפי האינטרנט ומשמשת להצגת התוכן השונה באתרים.
בגרסתה החמישית, נוספו לשפה תגיות שונות המותאמות למבנה ולצרכים של אתרי אינטרנט מודרניים הנדרשים להציג מגוון רחב של תוכן ואלמטים שונים.

יכולותיה החדשות של השפה